ÄÄNI IHMISESSÄ - IHMINEN ÄÄNESSÄ.
Fenomenologinen tutkimus lauletun äänen kokemisesta harmonisen laulun laulutavassa

Sanna Tanninen 2008
Oulun yliopisto - Musiikkikasvatus

Tiivistelmä
Gradu
Lausunto

Takaisin kirjastoon