Lauluyhtye Lento
Sanaton laulu – Hoitava ääni
Harmonisen laulun neljä moodia

1. Rauhoittuminen/Relaxation 7.31
2. Kevät /Spring 4.08 | kuuntele |
3. Sydän - Taivas – Maa/Heart – Heaven – Earth 2.27
4. Maan rauha (G-moodi)/Peace of Earth (G-mode) 3.20
5. Kehto/Cradle 3.10
6. Valon kutsu (F- moodi)/The Call of Light (F-mode) 2.50
7. Ylistyksen tanssi (F-moodi)/Dance of Praise (F-mode) 3.45 | kuuntele |
8. Keinu/Swing 3.02
9. Syvästä vedestä/From deep waters 5.26
10. Mysteerin kantaja (E-moodi)/The Carrier of Mystery (E-mode) 3.34
11. Tähtien leikki/Playing of the stars 3.45
12 Äidin syli (D-moodi)/Mother’s lap (D-mode) 4.01 | kuuntele |
13. Lohtu (D-moodi)/Comfort (D-mode) 2.48
14. Paluu. Astu portista - se on auki./Step through the gate - it is open. 5.20

LENTO1 - 2004

(loppuunmyyty)

In English

Ihmisäänen kuuleminen alkaa jo kohdussa. Siksi se muodostaa sillan syviin tietoisuutemme tasoihin – niihinkin, joihin emme pääse käsiksi sanoin.
Kun ääni on luonnollisen harmonian mukaista, puhdasta ja hiljaista, se hoitaa niin kehoa mieltä kuin sieluakin.
Tämä levy tarjoaa kuultaviksi ja koettaviksi helliä ja hoitavia ääniä - sekä rauhoittavia että virkistäviä.
Levyllä laulaa Lauluyhtye Lento: Kirsti Autio, Antti Hänninen, Riikka Hänninen, Michael Schirmer ja Hilkka-Liisa Vuori. He kaikki työskentelevät harmonisen, hoitavan äänen parissa.
Hoitavaa ääntä käytetään tehokkaasti mitä erilaisimpien terapiamuotojen yhteydessä.
Harmoninen laulu toimii kuitenkin kaikkialla, kun ihminen tarvitsee lohtua ja rauhaa – iloa ja valoa.
Laulun vaikutus on parhaimmillaan kuunneltuna hiljaisella äänen voimakkuudella.

Me emme pelkästään kuule ääntä. Ääni on värähtelyä, joka tuntuu kehossa.
Ihminen on kuin soitin.Tietyt äänteet soivat luontaisesti vahvimmin tietyissä kehon osissa.
Virittäminen alkaa sydämen alueelta. Perusviritys on a-o-u-m. A- vokaali soi voimakkaimmin sydämen, rintakehän ja keskiselän alueella. O värähtelee selkeimmin kurkun ja niskan alueella. U:n sointi on vahvin leuassa ja poskien alueella. M resonoi voimakkaimmin päässä. Äännesarja siis nostaa värähtelyä kehossa ylöspäin.
Resonanssi leviää luonnollisesti myös koko muuhun kehoon.
Ääni koskettaa tunteitamme ja myös ilmaisee niitä. Äänen värit ovat tunteidemme muotoja.
Sävelten sävyjen ja korkeuserojen vaihtelut luovat lauluun erilaisia tunnelmia ja sisältöjä. Voidaan puhua laulujen moodeista. Moodi on enemmän kuin asteikko; se on kehon, mielen ja sielun tila.
Voit kuunnella levyltä sitä moodia, joka sopii mielentilaasi juuri nyt:
- Vakaan valoisa G-moodi johdattaa sisäänpäin, lepoon ja rauhaan
- F-moodi kutsuu ilon, valon ja ylistyksen keveään tanssiin
- E-moodi kantaa surumielisen lohdun ja mysteerin kaikuja
- Äidillisen lämmin D-moodi lohduttaa ja hiljentää
Luonnolliseen harmoniaan perustuva laulutapa tekee kuultaviksi harmoniset ylä-äänet. Kaikissa tämän levyn osissa saatat kuulla niitä huilumaisina ääninä. Joissakin osioissa ( 2,5,8,9,11,) niitä on tarkoituksellisesti korostettu. Tavoitteena on kuitenkin hoitava, harmoninen ääni ja voimakkaita ylä-ääniä on harkitusti hillitty.
Lisää harmonisesta laulusta ja hoitavasta äänestä: www.harmoninenlaulu.org tai www.voxsilentii.fi

Takaisin CD-listaan

Vocal ensemble Lento
Chant without words – Healing voice
The four modes of Harmonic chant

Hearing starts already in the womb. That is why human voice bridge deep levels of our consciousness - levels we can’t reach with words. When the quiet and pure voice is used in a natural harmonious way, it nourishes the body, mind and soul. This CD offers an enjoyable variety of gentle, healing sounds that both relax and invigorate.
Performed by Vocal ensemble Lento: Kirsti Autio, Antti Hänninen, Riikka Hänninen, Michael Schirmer ja Hilkka-Liisa Vuori. They all work with harmonious healing sounds.
Healing sounds are used efficiently together with a variety of therapies, but one can also use harmonious singing whenever one is in need of comfort or peace - joy or light.
These songs are at their best when played with a tolerant volume.


We don’t just hear sound. Sound is vibration that is also felt in the body. The human body is like an instrument. Specific sounds vibrate naturally in specific areas of the body. The tuning of the body starts from the heart. The principal tuning is done to A-O-U-M.
The sound A(AH) resonates best within the chest and heart area. The sound O (OH) resonates best in the neck and throat area. The sound U (OOH) is strongest in the chin and cheeks. M resonates at the top of the head. The sound A-O-U-M raises the vibration of the body and mind. The sound also spreads naturally to the whole body.
Sound touches our feelings as well as expresses them. Colors of sound are reflections of our emotions.
The variety of tone and pitch create different atmospheres and landscapes. One can talk of modes of singing. A mode is more than a musical scale. It is a state of the mind, body and soul. You can choose the mode that best serves you right now:
- The stable, light G-mode that guides you inward to rest and peace.
- The F-mode invites you to joy, light and a dance of praise.
- The E-mode carries a touch of melancholy comfort and echoes of mystery.
- The motherly warm embrace of the D-mode comforts and quiets.
This method of natural harmonious singing enables one to hear harmonics. The harmonics remind you of a flute gently played in the background. In some songs (2,5,8,9,11) harmonics have been deliberately enhanced. The aim of this CD is soothing and healing. Thus strong harmonics have been restrained.
More about harmonic singing and the healing voice: www.harmoninenlaulu.org or www.voxsilentii.fi

Back to CD-listing