SISÄLTÖ
Etusivu
Harmonisesta laulusta
Kalenteri
   Kurssit ja ohjaajat
   Menneet tapahtumat
Ohjaajat/Opettajat
Hoitava Ääni
CD
Kirjasto
Prof. Iégor Reznikoff
Galleria
Harmoninen Laulu ry
Rukouslaulupankki
Yhteystiedot
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonisesta laulusta

Näillä sivuilla harmonisella laululla tarkoitetaan erityistä laulutapaa, tapaa suhtautua ääneen, vanhaa suullista traditiota sekä ylistystä. Antiikin taidehistorian ja filosofian professori Iegor Reznikoff on uranuurtaja niin harmonisen laulun opettajana, tutkijana kuin esittäjänäkin. Tässä esitelty harmoninen laulu perustuu hänen tutkimukseensa ja opetusmetodiinsa.

Avainkäsitteitä ja peruspilareita ovat:

Hiljainen ääni
Puhdas ääni
Luonnollinen ääni/kehoresonanssi
Merkityksellinen ääni
Suullinen traditio
Hoitava ääni

Hiljainen ääni: Äänen syvän ymmärtämisen kannalta on tärkeää oppia käyttämään ja kuuntelemaan hiljaista ääntä. Kovat äänet sulkevat hienovireisen vastaanottokyvyn.

Puhdas ääni: Luonnonsävelasteikon eli luonnollisen asteikon mukaisten puhtaiden intervallien käyttö (vs. tasavireinen asteikko) avaa tietoisuuden kokonaiseen uuteen harmonisten ylä-äänien maailmaan.

Luonnollinen ääni/kehoresonanssi: Harmonisessa laulussa kehon resonanssia käytetään hyväksi aina kun se on mahdollista. Äänen kehoresonanssin tiedostaminen niin äänen tuottamisessa kuin vastaanottamisessakin ovat laulutavan tärkeä perusta.

Merkityksellinen ääni: Laulutavassa korostetaan sitä, ettei yksinkertaisiakaan harjoituksia tehdä "teknisesti" vaan kaikelle äänelle pyritään antamaan sisältö ja merkitys: Hellyys, äänen antaminen, puhuttelu, ylistys, mietiskely, rukous... Ääntä ei tuoteta hajamielisesti, ohimennen.

Suullinen traditio: Opetuksessa nojataan suulliseen traditioon. Keskittyneen kuuntelemisen avulla toistetaan opettajan perässä tai opitaan löytämään ryhmän yhteinen ääni. Esim. moodin mukainen laulaminen edellyttää mikrointervallien tajuamista. Harjaantumatonkin ihminen oppii havaitsemaan niitä harjoittelun avulla suhteellisen nopeasti. Alkuoivalluksen jälkeen kyse ei ole "vaikeasta" asiasta.
Pelkän teoreettisen tiedon varassa, ilman kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä puhutaan ilmeisen vaikeasta ja monimutkaisesta asiasta. Harmonista laulua ei voi paperilla oppia.

Hoitava ääni: Puhtaan, hiljaisen äänen hoitava merkitys on avautunut käytännön kautta.
Hoitavassa äänessä voidaan käyttää hyväksi harmonisia ylä-ääniä tekemällä niitä tarkoituksellisesti kuultaviksi. Olennaista harmonisen laulun hoitavuudessa on kuitenkin puhtaan, hiljaisen äänen voima. Sen ominaisuus tunkeutua syville tietoisuuden tasoille on tehnyt mahdolliseksi käyttää sitä yhtä hyvin kontaktin luomiseksi syvästi kehitysvammaisiin kuin hoitavassa ja hoivaavassa toiminnassa..
Ymmärrys harmonisen äänen hoitavasta luonteesta on avannut lukuisia sovelluksia erilaisten terapiamuotojen yhteydessä. Tärkeintä on kuitenkin se, että kuka tahansa voi oppia käyttämään ääntä arkipäivässään itsensä tai läheistensä iloksi ja hyödyksi.

Enemmän tietoa harmonisesta laulusta ja sen käyttötavoista löydät näiden kotisivujen kohdasta Kirjasto. Ymmärrystä siitä mistä on kysymys löydät joko Äänitteistä tai osallistumalla jollekin niistä lukuista kursseista, joista tietoa löydät kohdista Kalenteri tai Opettajat/Ohjaajat.

 

260204 Antti Hänninen