SISÄLTÖ
Etusivu
Harmonisesta laulusta
Kalenteri
   Kurssit ja ohjaajat
   Historia
Ohjaajat/Opettajat
Hoitava Ääni
CD
Kirjasto
Prof. Iégor Reznikoff
Galleria
Harmoninen Laulu ry
Rukouslaulupankki
Yhteystiedot
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmoninen Laulu ry - Harmonisk sång rf

 

Harmoninen Laulu ry perustettiin 21.02.04 Viittakiven opistolla Hauholla,
Perustavaan kokoukseen osallistui 20 henkeä. Lisäksi perustamisen yhteydessä hyväksyttin yhdistykseen lisäksi 28 muuta jäsentä. Vuoden 2005 loppun mennessä yhdistykseen oli liittynyt yli 90 jäsentä.

Yhdistyksen sääntöihin kirjattiin yhdistyksen tarkoitus seuraavasti:

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi varhaiseen kristilliseen lauluperinteeseen pohjautuvaa harmonista laulutapaa sekä ihmisäänen syvää ymmärtämistä ja kokemista professori Iegor Reznikoffin tutkimusten ja opetustyön pohjalta sekä edesauttaa myös muun ihmisäänen syvän ymmärtämisen ja hoitavan merkityksen tutkimusta, opetusta ja käyttöä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia, konsertteja ja vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi tuottaa julkaisuja, äänitteitä ja muuta vastaavaa aineistoa.Yhdistys toimii yhteistyössä muiden samoja tarkoitusperiä edistävien tahojen kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Toiminnan keskiössä on tiedotustoiminnan järjestäminen, mukaan lukien kotisivujen ja ylläpito sekä vastaava tiedottaminen niille jäsenille, joilla ei ole käytössään nettiyhteyttä.
Kotisivujen tarkoituksena on koota mahdollismman kattavasti yhteen osoitteeseen koko maan alueelta tieto eri kursseista, ryhmistä, konserteista ja kaikista opettajista ja ohjaajista. Sivuille kootaan myös mahdollisimman laajasti artikkeleita ja tietoja Harmonisesta laulusta sekä tiedot ja näytteet saatavilla olevista äänitteistä.
Yhdistys myös tukee mahdollisuuksien mukaan jäsentensä aloittellisuutta konsertti-, koulutus- ym tilaisuuksien järjestämiseksi.

Vuosittain yhdistys järjestää harmonisen laulun jatkokoulutuskurssin talvisaikaan prof Reznikoffin johdolla.

Perustava kokous kutsui yhdistyksen kunniajäseniksi professori Iegor Reznikoffin ja Sini Piipon.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat sitä edistää. Jäsenhankintaa kohdistetaan erityisesti prof. Reznikoffin kursseille vuosien varrella osallistuneille ja kaikille niille jotka eri ryhmissä ympäri maata ovat asiaa aktiivisti harrastaneet.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2018 on Aija-Leena Ranta Tampereelta.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Mustonen Oulusta, sihteeriksi Harri Palm Tampereelta ja rahastonhoitajaksi Pirkko Hakkarainen Vantaalta.
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin, Kristiina Annala Turusta, Sirpa Antikainen Tampereelta, Mikko Koponen Helsingistä, Kirsti Autio Kotkasta ja Hilkka-Liisa Vuori Espoosta

Liity jäseneksi

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi yksinkertaisimmin maksamalla jäsenmaksun ( 15 euroa) yhdistyksen tilille: Harmoninen Laulu ry FI66 5722 9020 1853 33 (HUOM! uusi tilinumero 1.3.2017) Varmista, että maksussa näkyy oma nimesi. Ole hyvä ja käytä jäsenmaksua maksaessasi viitenumeroa 1588. Jäsenmaksusulaskun voit tulostaa tästä.
On tärkeää, että lähetät myös nimesi ja mahdollisimman tarkat yhteystietosi sähköpostiosoitteeseen joka avautuu kun klikkaat Haluan liittyä jäseneksi. Jos linkki ei toimi kopioi osoite tästä: harri.palm@svk.fi. Muuten emme voi lähettää sinulle päin postia, jäsentiedotteita, kutsuja jne.
Ole hyvä ja kerro myös lyhyesti mahdollisista yhteyksistäsi tähän aiheeseen. Jos haluat tietojasi yhdistyksen Kotisivuille tiedota myös siitä.

Yhdistyksen yhteystiedot:

Puheejohtaja: Hilkka-Liisa Vuori: hilkka-liisa.vuori@saunalahti.fi gsm:040-701 6534
Sihteeri: Harri Palm: harri.palm@svk.fi; gsm: 050-486 7107

--------------------------------------------

Harmoninen Laulu ry - Harmonisk sång rf

----------------------------------------------

Harmoninen Laulu ry, Harmonisk Sång rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Toiminnassa painottuu edelleen harmonisen laulun tunnetuksi tekeminen ja sen harrastuksen levittäminen ja tukeminen kaikessa monimuotoisuudessaan.

Keskeisellä sijalla on tiedotustoiminta ja siinä yhdistyksen kotisivujen ylläpito ja edelleen kehittäminen. Tapahtumakalenteri pyritään pitämään ajan tasalla ja vähintään yhtä kattavana kuin nykyisin. Jäseniin ja erityisesti opettajiin vedotaan sen puolesta, että tieto kaikista tapahtumista tulisi ajoissa mukaan myös yhdistyksen kotisivuille.
Kotisivujen kirjasto-osastoa pyritään täydentämään uusilla mielenkiintoisilla artikkeleilla, kirja- ja artikkelireferaateilla jne. Pyritään vaikuttamaan siihen, että tieto yhdistyksen kotisivuista leviäisi linkeiksi yhteistyökumppaniemme ja ystäviemme kotisivuille.

Yhdistys tukee myös sen jäsenistön piirissä tai muuten syntyneiden vanhan laulutavan mukaisten äänitteiden tunnetuksitekoa ja levittämistä.

Järjestetään talvikurssi 10.-12.2.2017 Turun kristillisellä opistolla. Opettajina toimivat Tatjana, Wilenius, Terhi Varjoranta ja Hilkka-Liisa Vuori. Valmistellaan vuoden 2018 talvikurssi.

Kesäkurssi järjestetään 18.-22.6.2017 Sofian kulttuurikeskuksessa, Helsinki. Opettajana prof. Iegor Reznikoff. Yhdistys hoitaa itse järjestelyt.

Vuoden 2018 Kesäkurssi suunnitellaan järjestettäväksi Valamon luostarissa, Uusi Valamo. Opettajana prof. Iegor Reznikoff. Järjestelyt hoitaa Valamon luostari.

Iegor Reznikoffin talvikurssi järjestetään Kulttuurikeskus Sofiassa 26.-28.1.2018. Kurssi on jatkokurssi.

Järjestetään konsertteja mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistys järjestää laulumatkan Lindisfarnen luostarisaarelle Englannissa 11.-17.9.2017
Matkanjohtaja: Pirkko Hakkarainen, laulattaja: Hilkka-Liisa Vuori, pappi: Terhi Varjoranta.

Yhdistys järjestää Hollolassa rukouslauluretriitin lokakuussa 27.-29.10.2017
Laulattaja: Hilkka-Liisa Vuori, pappi: Terhi Varjoranta, Ilmoittautumiset Pirkko Hakkarainen.

Suunnitelmissa laulumatka Piritaan keväällä 2018.

Yhdistys tukee jäsenten aloitteellisuutta erilaisten opetustilaisuuksien, konserttien jne. järjestämisessä. Kansainvälisiä yhteyksiä pidetään yllä.
Yhdistykselle hankitaan uusia jäseniä levittämällä tietoa yhdistyksestä eri tilaisuuksissa.

Toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen jäsenille jäsentiedotteella tarpeen mukaan. Käytetään yhdistyksen facebook-sivua yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen. Tutkitaan muita mahdollisuuksia yhdistyksen tiedotustoimintaan.